En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa que el titular d'aquesta web és Òptica Ares Barcelona amb NIF B-17314303 i domicili al Carrer Diputació, 290 08009 Barcelona sent la seva activitat social la venda al detall de productes d'òptica.

En aquest espai trobaràs tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d'aquesta web.

Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar navegat per www.opticaresbarcelona.com

Finalitat de la web

L'objecte d'aquesta web és oferir informació sobre el sector òptic així com els serveis i la venda de productes òptics, conèixer el nostre treball i accedir als nostres continguts i informacions relatives a l'òptica.

Ús de la web

En accedir a la web adquireixes la condició d'USUARI, acceptant les presents condicions d'ús. No obstant això, pel mer ús de la web no significa l'inici d'una relació laboral/comercial entre nosaltres.

Com a usuari et compromets a fer un ús adequat dels continguts que s'ofereixen a través d'aquesta web, per la qual cosa et compromets, entre altres, a no emprar-los per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenófog, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptat contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics d'ÒPTICA ARES BARCELONA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Em reservo el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenófogos, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

No serem responsalbe de les opinions abocades pels usuaris a través de blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme a el que es preveu en la normativa d'aplicació. 

Política d'enllaços

Aquesta web pot enllaçar a continguts d'altres blogs que consideri d'interès per al tema tractat.

Sempre s'enllaça amb llocs de confiança i que siguin respectuosos amb els teus drets com a usuari. No obstant això, no es pot respondre dels resultats que puguis obtenir amb motiu de l'accés a tals llocs enllaçats.

També pot incloure's enllaços d'afiliats de productes recomanats, que no suposaran un increment del seu cost.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, el Prestador es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recaptades, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Per a ampliar informació, consulti la política de privacitat d'aquesta web. 

Propietat intel·lectual

ÓPTICA ARES BARCELONA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la web, així com dels elements continguts en aquesta; a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, sel.ecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per ÒPTICA ARES BARCELONA, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic: info@opticaresbarcelona.com 

Exclusió de garanties i responsabilitat

No garanteixo la continuïtat, disponibilitat i utilitat de la web, ni dels Continguts, Serveis o Productes. ÒPTICA ARES BARCELONA farà tot el possible pel bon funcionament d'aquesta, no obstant això, no ens responsabilitzem ni garantim que l'accés a aquesta web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d'error.

Durada i modificació

Aquest avís legal podrà ser modificat en qualsevol moment, atesa l'evolució d'aquesta web i els continguts en ella oferts.

Igualment en la web es pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzades en la web. 

Legislació aplicable i Juridiscció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta web compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (D'ara endavant, *RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i *garantí dels drets digitals.

En tot moment s'adopten les mesures tècniques i d'organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Responsable de la web

Identitat del responsable: *OPTICA ARES BARCELONA

NIF/CIF: B-17314303

Adreça: CARRER DIPUTACIÓ, 290 BARCELONA

Correu electrònic: info@opticaresbarcelona.com

Activitat social: Venda al detall de *articulos d'òptica

Com s'obtenen les dades i base del consentiment

Com a usuari, mitjançant la marcació de la casella, acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part d’OPTICA ARES BARCELONA, per a realitzar les següents finalitats:


Remetre el butlletí de notícies de la web.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en la web.

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email relacionades sobre productes o serveis que ofereixo, així com per part dels col·laboradors o *partners amb els quals hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part meva a través de la *newsletter i seran productes i serveis relacionats amb el sector.

Realitzar estudis estadístics.

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Les dades que se sol·liciten a través de la web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no garanteixo que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Exercici dels seus drets

Com a usuari podràs dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en CARRER DIPUTACIÓ, 290 DE BARCELONA, o al correu electrònic: info@opticaresbarcelona.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte “Protecció de Dades”.

De la mateixa manera, podràs donar-te de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic en l'apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos. Si rep els citats correus electrònics és que ha donat la seva autorització prèvia, ja que no es realitzen pràctiques de *SPAM.

Acceptació i consentiment

Declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de OPTIAC ARES BARCELONA en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Modificació en la política de privacitat

En qualsevol moment puc modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciaré en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.